• Mổ mắt cận thị giá bao nhiêu

    Mổ mắt cận thị giá bao nhiêu

    Mổ mắt cận thị giá bao nhiêu ?, mổ mắt cận thị có đắt không ?, mổ mắt cận thị tốn bao nhiêu tiền ? Những câu hỏi đó sẽ được trả lời trong bài viết dưới đây.

  • Bệnh Glaucoma là gì?

    Bệnh Glaucoma là gì?

    Glaucoma là một bệnh phức tạp, trong đó tổn hại thần kinh thị giác dẫn đến mất thị lực tiến triển, không phục hồi.