• Bệnh Glaucoma là gì?

  Bệnh Glaucoma là gì?

  Glaucoma là một bệnh phức tạp, trong đó tổn hại thần kinh thị giác dẫn đến mất thị lực tiến triển, không phục hồi.

 • Dấu hiệu và triệu chứng bệnh glaucoma

  Dấu hiệu và triệu chứng bệnh glaucoma

  Triệu chứng là những trải nghiệm của người bệnh được họ tự mô tả, chẳng hạn như đau, cộm, xốn, trong khi một dấu hiệu là những đặc điểm mà người khác có thể nhận thấy, chẳng hạn như nổi đỏ hoặc sưng.

 • Những phương pháp điều trị bệnh Glaucoma?

  Những phương pháp điều trị bệnh Glaucoma?

  Nguyên tắc điều trị nhằm mục đích cải thiện dòng chảy của thủy dịch bên trong mắt, làm giảm tiết thủy dịch, hoặc cả hai. Bệnh tăng nhãn áp gây ra những tổn hại không thể đảo ngược. Bệnh này cũng không thể chữa khỏi hoàn toàn.