• LASIK

    LASIK

    LASIK (Laser Assisted in Situ Keratomileusis) là phẫu thuật phổ biến và được thực hiện nhiều nhất trong các phẫu thuật khúc xạ, thứ nhì trong các loại phẫu thuật nhãn khoa.

  • Phẫu thuật FemtoLasik cần lưu ý những gì ?

    Phẫu thuật FemtoLasik cần lưu ý những gì ?

    Cũng như bất kỳ loại phẫu thuật nào khác, phẫu thuật khúc xạ cũng tiềm ẩn một số tác dụng phụ và rủi ro có thể gặp của nó. Tuy nhiên, các tỷ lệ rủi ro của loại phẫu thuật này là rất hiếm (dưới 1%) và hầu hết sẽ cải thiện sau khi được điều trị với thuốc hoặc chiếu laser bổ sung.