• Giới thiệu về Ortho-K

    Giới thiệu về Ortho-K

    Orthokeratology (tạo hình giác mạc) là phương pháp điều trị không phẫu thuật, không xâm lấn nhằm khử độ cận giúp bạn không còn phụ thuộc kính gọng hay kính áp tròng.