• Phaco IOL

    Phaco IOL

    Phẫu thuật Phaco hút thủy tinh thể và thay thế bằng một thấu kính có công suất phù hợp là một lựa chọn cho người có tật khúc xạ nặng hoặc tật khúc xạ kèm đục thủy tinh thể...