• Dấu hiệu, nguyên nhân của đục thủy tinh thể

    Dấu hiệu, nguyên nhân của đục thủy tinh thể

    Bệnh đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù trên thế giới và ở Việt Nam. Khi tính trong suốt của thủy tinh thể bị mất đi, mắt sẽ được chẩn đoán là bị đục thủy tinh thể hay còn có tên gọi khác cườm khô.